Mae Truth Department yn cynhyrchu ffilmiau sinematig a chofiadwy i’w dosbarthu’n fyd-eang ar bob platfform.

Cyd-gynhyrchu​

Mae Truth Department yn hen law ar gydgynhyrchu rhyngwladol, boed hynny wrth arwain neu fel cynhyrchydd lleiafrifol.   Mae gennym lawer o brofiad o hawlio Credyd Treth i Gynhyrchwyr Ffilmiau y DU, o ennill cefnogaeth o gronfeydd ffilm cenedlaethol a chefnogaeth ariannol o du Llywodraeth Cymru​.

Mae gennym ein hoffer ffilmio a golygu ein hunain, yn ogystal â chysylltiadau cryfion gyda cherddorion a chwmnïau ôl-cynhyrchu rhagorol sydd yn arbenigo mewn gwaith ar gyfer y sgrîn fawr.

Os oes gennych brosiect i’w drafod, cysylltwch â ni.