Mae Truth Department yn cynhyrchu ffilmiau sinematig a chofiadwy i’w dosbarthu’n fyd-eang ar bob platfform.

Donna (2021)

Mae’r berfformwraig Donna Personna yn cael ei chynnal gan ddyheadau sydd wedi pylu dim ac atgofion melys am ei brodyr a’i chwiorydd y mae wedi dieithrio oddi wrthynt.

Lochgoilhead Forever (2021)

Mae’r ffilm bersonol hon gan y cyfarwyddwr talentog newydd o Caerdydd, Liam Martin, yn cychwyn ar gylchdaith o ŵyliau yn haf 2021.

Stretch (2018)

Ar ôl ei datblygu yn yr Alban a’i ffilmio yn yr Eidal, pleser mawr oedd gweld hon yn ennill gwobr gartref yng Nghymru.

The Borneo Case (2016)

Crwydrodd y cyd-gynhrychiad hwn ledled y byd cyn glanio yn Adran Feistri gŵyl ddogfen amlycaf Ewrop.

 

Orion: The Man Who Would Be King (2015)

Roedd gweithio gyda’r aml-dalentog Jeanie Finlay yn ddosbarth meistr mewn cynhyrchu hefyd, gyda gwobrau’n dilyn.