Mae Truth Department yn cynhyrchu ffilmiau sinematig a chofiadwy i’w dosbarthu’n fyd-eang ar bob platfform.

Donna (2022)

Mae meimo ecstatig yn nhafarndai’r ddinas yn bell o fagwraeth Donna gyda’r Bedyddwyr; bellach yn ei saithdegau, mae’n ail-gysylltu gyda’r brodyr a chwiorydd na welodd mohoni erioed mewn ffrog.

Lochgoilhead Forever (2021)

Mae’r ffilm bersonol hon gan y cyfarwyddwr talentog newydd o Gaerdydd, Liam Martin, yn cwblhau ei chylchdaith o ŵyliau yn 2022.

Stretch (2018)

Ar ôl ei datblygu yn yr Alban a’i ffilmio yn yr Eidal, pleser mawr oedd gweld hon yn ennill gwobr gartref yng Nghymru.

The Borneo Case (2016)

Crwydrodd y cyd-gynhrychiad hwn ledled y byd cyn glanio yn Adran Feistri gŵyl ddogfen amlycaf Ewrop.

 

Orion: The Man Who Would Be King (2015)

Roedd gweithio gyda’r aml-dalentog Jeanie Finlay yn ddosbarth meistr mewn cynhyrchu hefyd, gyda gwobrau’n dilyn.