Mae Truth Department yn cynhyrchu ffilmiau sinematig a chofiadwy i’w dosbarthu’n fyd-eang ar bob platfform.

Ymgynghori Ffilm

Cysylltwch â Truth Department i gael cyngor arbenigol ar eich ffilm ddogfen ar unrhyw gam.  Mae’r sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim.

Dwedwch wrthom am eich ffilm: ei statws datblygu neu gynhyrchu, unrhyw bartneriaid sydd ynghlwm, eich ffilmiau blaenorol neu waith perthnasol arall,, ac yn y blaen