Mae Truth Department yn cynhyrchu ffilmiau sinematig a chofiadwy i’w dosbarthu’n fyd-eang ar bob platfform.
Lochgoilhead Forever (2021)

Mewn ffilm sylwgar a choeglyd, mae’r cyfarwyddwr a’i dad cranclyd yn teithio am y tro olaf i hen dŷ gwag lle lle roedd ei fam-gu a’i dad-cu yn byw.  Fel y caban ei hun, mae perthynas y dynion wedi’i hesgeuluso braidd ac mae didoli’r hen greiriau’n dasg emosiynol.

Cyhoeddir y dangosiad cyntaf mewn gŵyl yn fuan.